сряда, 28 октомври 2009 г.

НЕ на асфалтовата база край Севлиево

Предвижда се изграждане на асфалтова база в местността "Чакала" на пътя между Севлиево и село Горна Росица. Това е зона, защитена по НАТУРА 2000 „Видима БГ0000618". Кметът на Община Севлиево Йордан Стойков защити изграждането след актуално питане на общинския съветник Момчил Минчев. Асфалтовата база ще се строи от местната фирма „Термогаз сервиз" ООД. В сайта на Камарата на строителите в България има следната информация за фирмата - виж.

ТЕРМОГАЗСЕРВИЗ ООД, Габрово
Управител: СТЕФАН АТАНАСОВ СТЕФАНОВ
Седалище: Севлиево, 5400
ул. СТЕФАН ПЕШЕВ № 89
Телефон: 0675 / 32275
Факс: 0675 / 33755
Мобилен: 0887275610
E-mail: termo.gos.service@abv.bg
Предмет на дейност: Строителство на тръбопроводни инсталации

Над 315 подписа са събрали жителите на селата Горна Росица и Яворец срещу строежа. Подписката ще бъде изпратена до Министерски съвет, министерствата на екологията, здравеопазването и земеделието, до РИОКОЗ - Габрово, РИОСВ - В. Търново и областния управител.

От инициативния комитет в Горна Росица събират мненията и становищата на компетентните органи, свързани с дейността на бъдещата база. Сред документите е и становището на главния архитект на Общината, според което искането за промяна предназначението на земята е недопустимо, тъй като тя попада в защитена по НАТУРА 2000 зона. Противниците на опасното производство се ръководят и от Наредба N 7 за хигиенните изисквания за здравната защита на селищната среда, според разпоредбите на която строежът не би бил разрешен. Причина за това са преминаващите над имота далекопроводи и отстоянието на базата на по-малко от 1000 м. от други производства. А до птицекланицата и свинефермата, намиращи се наблизо, те са по-малко от 600. Отделно от това в селото има и други екологични производства, а и заведенията за обществено хранене на пътя Севлиево-Габрово също биха били застрашени от намеренията на „Термогаз сервиз".

Частните производители на хранителни продукти от селото се опасяват, че преобладаващите въздушни течения са северни и безпрепятствено ще донасят опасните за здравето прахови частици от базата. За да бъдат продуктите им на пазара обаче производствата им трябва да бъдат екологично чисто. Асфалтовата база би им навредила и вероятно това би довело до фалити.

В сайта на РИОСВ – Велико Търново е посочено уведомлението от 26.02.2009 г. на „Термогазсервиз” ООД – гр. Севлиево за инвестиционно предложение на територията на РИОСВ – Велико Търново за 2009 г. - „Асфалтова база” в ПИ№65927.121.10, землище гр. Севлиево, ЗЗ „Видима”. Виж повече.

Повече информация тук:

Екопроизводители се страхуват от фалити заради строежа на асфалтовата база край Горна Росица

Защо в защитена от НАТУРА 2000 зона ще се строи асфалтова база

РИОСВ – Велико Търново даде предписание с конкретни условия във връзка с изграждането на асфалтовата база до Севлиево

В Севлиево няма гражданско общество, което да коригира местната власт,твърди Момчил Минчев, общински съветник от ОбС - Севлиево


Мненията и на двете страни във в. Росица, Севлиево, бр. 119, 19 октомври 2009, с. 2, 3 тук.

1 коментар: